શાહ શુક્રવારે રામ લલ્લા, હનુમાનગઢી મંદિરની મુલાકાત લેશે અને યુપીમાં 3 જાહેરસભાઓને સંબોધશે. ભારત તરફથી સમાચાર

શાહ શુક્રવારે રામ લલ્લા, હનુમાનગઢી મંદિરની મુલાકાત લેશે અને યુપીમાં 3 જાહેરસભાઓને સંબોધશે.  ભારત તરફથી સમાચાર
લખનઉઃ કેન્દ્રીય ગૃહ મંત્રી અમિત શાહ નિરીક્ષણ આપશે રામ લલ્લા અને હનુમાનગઢી મંદિર અયોધ્યા શુક્રવારે અને ત્રણ જાહેર સભાઓને સંબોધશે જવાબ પ્રાંત
શાહ પાર્ટીની જનવિશ્વાસ યાત્રા પર જાહેર સભાને સંબોધશે.
અહીં જારી કરાયેલા એક નિવેદનમાં, ઉત્તર પ્રદેશ ભાજપે કહ્યું કે શાહ શુક્રવારે સવારે 10.30 વાગ્યે હનુમાનગઢી મંદિર (અયોધ્યા)ની મુલાકાત લેશે અને પછી સવારે 11.00 વાગ્યે રામ લલ્લાની “મુલાકાત” કરશે. ત્યાર બાદ તેઓ સવારે 11:30 કલાકે જનસભાને સંબોધશે.
શાહ બપોરે 1 વાગ્યે સંત કબીર નગરમાં જનસભાને સંબોધશે.
કેન્દ્રીય મંત્રી રોડ શો કરવાના છે બેરેલી બપોરે 3.30 વાગ્યે અને પછી સાંજે 5.00 વાગ્યે તેમણે બરેલીમાં જનસભાને સંબોધિત કરી.

.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *