એનજનયરગન

યુકાઈ એન્જિનિયરિંગનો સુંદર સ્ટફ્ડ એનિમલ રોબોટ તમારી આંગળી પર ચોદવામાં આવશે – ટેકક્રંચ

તે નહીં કરે ઓછામાં ઓછા કેટલાક ઑફબીટ રોબોટ્સ દર્શાવ્યા વિના. યુકાઈ એન્જિનિયરિંગના ઉત્પાદક , એક સોફ્ટ રોબોટ દર્શાવે છે જે...