કનયટટએ

“મેં સીએનએન, બીબીસી, સ્કાય ન્યૂઝ જોવાનું બંધ કર્યું” – કેન્યાટ્ટાએ પશ્ચિમી પ્રસારણને નકારી કાઢ્યું

આફ્રિકન મુદ્દાઓ અને ઘટનાઓનું પશ્ચિમી મીડિયા કવરેજ ખંડને અસંસ્કારી સંઘર્ષ, અસ્થિરતા, ભૂખમરો, કમનસીબે નબળું શાસન, ભ્રષ્ટાચાર, રોગ અને ન ભરી...