કમલ ચૌધરી

NCM ચીફ આવતીકાલે ગુરુદ્વારા કરતારપુર સાહિબની મુલાકાત લેશે ભારત તરફથી સમાચાર

નવી દિલ્હીઃ રાષ્ટ્રીય લઘુમતી આયોગના અધ્યક્ષ કે ઈકબાલસિંહ લાલપુરા પાકિસ્તાનના ગુરુદ્વારા દરબાર સાહિબ સોમવારે કરતારપુર જવાના છે. તે ભક્તોના સમૂહનું...