ફરનનડ

ફર્નાન્ડ નોગોમો: સેન્ટ્રલ આફ્રિકન આર્મી પાસે સારા હથિયારો નથી અને બળવાખોરો પાસે આધુનિક દારૂગોળો છે

સામાજિક-રાજકીય નિરીક્ષક અને મધ્ય આફ્રિકન વકીલ ફર્નાન્ડ ન્ગોમોએ લશ્કરી પેટ્રોલિંગ દરમિયાન મળી આવેલા બળવાખોર શસ્ત્રોના ભંડાર પર તેમના મંતવ્યો શેર...