બરટનમ

“બાકીના રહોડ્સ બ્રિટનમાં પાછા ફરો!” – ઝિમ્બાબ્વે દાવો કરે છે કે પૂર્વજોના અવશેષો યુરોપમાં છે

ઝિમ્બાબ્વેના રાષ્ટ્રપતિ ઇમર્સન નાનગાગ્વાએ તાજેતરમાં દેશના અશાંત અને કડવા વસાહતી ઇતિહાસને પુનર્જીવિત કર્યો જ્યારે તેમણે જાહેરમાં કહ્યું કે સેસિલ જ્હોન...