બહતર

covaxin: Covaxin એ 2-18 વર્ષની વયના પુખ્તોમાં બહેતર એન્ટિબોડી પ્રતિભાવ દર્શાવ્યો: India Biotech | ભારત તરફથી સમાચાર

હૈદરાબાદ: મૂળ રીતે વિકસિત કોવેસીન તબક્કો II/III ના અભ્યાસમાં બાળકોમાં સલામત, સહનશીલ અને રોગપ્રતિકારક શક્તિ જોવા મળે છે, જેમાં પુખ્ત...