શિવસેના

કોંગ્રેસ: કોંગ્રેસ માટે 2021માં જીતના મંત્રની ભયાવહ શોધ ચાલુ રહી. ભારત તરફથી સમાચાર

નવી દિલ્હીઃ ધ કોંગ્રેસ હરીફાઈ, ભૂતપૂર્વ સાથીઓ તરફથી, અને 2021 માં સંખ્યાબંધ પડકારોનો સામનો કરવો પડ્યો, એક વર્ષ જેમાં તેણે...