સબધશ

શાહ શુક્રવારે રામ લલ્લા, હનુમાનગઢી મંદિરની મુલાકાત લેશે અને યુપીમાં 3 જાહેરસભાઓને સંબોધશે. ભારત તરફથી સમાચાર

લખનઉઃ કેન્દ્રીય ગૃહ મંત્રી અમિત શાહ નિરીક્ષણ આપશે રામ લલ્લા અને હનુમાનગઢી મંદિર અયોધ્યા શુક્રવારે અને ત્રણ જાહેર સભાઓને સંબોધશે...